PHAN THỊ NGÔN NGỮ

 

Là một trong số ít nhà thơ nữ hàng đầu tại hải ngoại.
Sinh năm 1955 tại Diên Khánh, Khánh Hòa  Học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang
Cư ngụ tại Virginia, Hoa Kỳ
Thành viên CSTV Cội Nguồn
Cộng tác viên thường xuyên tạp chí Nguồn.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Vọng Khúc  *Thơ. Khởi Hành XB 2003
-  Tạ Tình Khúc  *Thơ. Cội Nguồn 2005
-  Dùng Dằng  *Thơ. Cội Nguồn 2010
-  Lỗi Một Vần Gieo  *Thơ. Cội Nguồn 2010
Có tên trong các tuyển tập:
- Khung Trời Hướng Vọng [Khảo Luận Thơ] Nguyễn Thùy. Cội Nguồn thực hiện,  
- Cõi Thơ Tìm Gặp [Bút Luận Thơ] Diên Nghị. Cội Nguồn 2008.