HÀN THIÊN LƯƠNG

 

Hàn Thiên Lương là bút danh của Phạm văn Tốt.
Sinh quán Saigon.  Nguyên quán Đức Hoà Long An.  Học sinh trường Việt Nam Học Đường và Petrus Ký (Saigon).
Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.  Cử nhân Văn Chương.  Cử nhân Chuyên Khoa Nhân Văn (Saigon).
Công chức, đồng thời là giáo sư Văn Sử tại các trường Trung học: Thánh Giuse, Cơ Đốc, Đồng Tâm (Saigon).
Sau 30 tháng 4 năm 1975 ở tù Cộng sản qua các trại Long Thành, Thủ Đức, Lào Cai, Tân Lập ( Vĩnh Phú) đến 1984.
Sang Hoa Kỳ năm 1994 định cư tại Portland (Oregon).
Làm việc tại công ty Epson (Hillsboro) 1994-2004.

Tác phẩm:
Nhớ Nguồn (thơ) xb 2004
Thường có thơ văn đăng trên các báo Saigon từ thập niên 1960.

Có thơ văn trong các tuyển tập: Vườn Thơ Hải Ngoại (2001), Lưu Dân Thi Thoại (2002), Nối Lại Nghìn Xưa), Dấu Vết (2004), tuyển tập thơ Quốc Gia Hành Chánh (2005), Bước Lạ Tình Quê (2010).
Thơ văn thường xuyên đăng trên các báo: Chính Luận, Kỹ Nguyên Mới (VA), Hậu Nghĩa (CA), Đồng Nai (TX), Phụ Nữ Diễn Đàn (CA) và các báo điện tử Sai môn thi đàn, Đặc Trưng, Giao Mùa, Thư Viện VN…
Hiện cộng tác với tuần báo:  Oregon Thời Báo (OR), tạp chí Nguồn (CA), Nguyệt san số 3 (Tx)
Nguyên chủ bút báo Niềm Tin (Portland OR),