SONG NHỊ

SONG NHỊ

 

LÃO TRƯỢNG  . HÀ VIỆT TĨNH . HÀ VIẾT TỊNH

Sinh quán Hà Tĩnh.  Tuổi Mậu Dần. Ngày sinh 9 tháng 10 (16-8 ÂL) . Cùng gia đình vượt thoát sang Lào sau CCRĐ.  Tháng Tư 1960 về Sài Gòn.  1964 đậu Tú Tài II/Toán.

Đại Học Vạn Hạnh (1965-1968) Ban Cử nhân Giáo Khoa Văn Học Á Đông.  Học hai năm Luật Khoa Sài Gòn.

Trước năm 1975 viết báo, dạy học. Khóa 4/69 Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức Khóa 4/69  
Tù Cải tạo 8 năm qua các trại Long Thành, Thủ Đức, Quảng Ninh, Lam Sơn/Thanh Hóa, Xuân
Lộc/ Z30A.
Định cư tại California, Hoa Kỳ tháng 2/1993 HO14.

SINH HOẠT VĂN CHƯƠNG BÁO CHÍ TẠI SG TRƯỚC 1975:
Chủ bút Bán Nguyệt San Hướng Đi, SV đại học Vạn Hạnh 1965 . Chủ bút đặc san Máu Lửa 1968 . Biên tập viên nguyệt san Bộ Binh trường Võ Khoa Thủ Đức 1969 . Biên Tập Viên nhật báo Quật Cường, 1971-1975. Tác Phẩm:
Một Đời Không Nguôi * thơ 1968.  Trường Ca Người Viết Sử * thơ 1972.  Tình Còn Trong Lãng Quên * thơ 1975 (In chung với tác giả Huỳnh Ngọc Điệp).

TẠI HẢI NGOẠI TÁC PHẨM:

VỀ Lối Đi Xưa *thơ 1999.  Tiếng Hờn Chiến Mã, Cội Nguồn 1996.  Cội Nguồn tái bản 2002
Tiếng Hót Loài Chim Di *Thơ, Cội Nguồn 2004
Lưu Dân Thi Thoại - Bút Luận 25 Năm Thơ Hải Ngoại (Đồng biên soạn với Diên Nghị, Cội Nguồn 2103)  NỬA THẾ KỶ VIỆT NAM - Bút ký. Tự truyện, Cội Nguồn 01/2010).  Tái Bản 6/2010).
Lời Rao Giảng Của Thơ, Cội Nguồn 2014 
Tuyển Tập 50 Năm Cầm Bút, Cội Nguồn 2015
. Tổng Tập 50 Năm Thơ Song Nhị, Cội Nguồn 2018.

SINH HOẠT VĂN HỌC:
Sáng lập, Trưởng Điều Hành Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn từ 1995 – (A Non Profit Organization EIN 16 – 1711186) )
Chủ Biên Trang Văn Học Nghệ Thuật Cội Nguồn, nhật báo Thời Báo San Jose từ năm 1998 - 2015
Sáng Lập/ Chủ Nhiệm/Chủ Bút tạp chí Nguồn/California từ năm 2004. 
Chủ trương nhà xuất bản Cội Nguồn  Chủ trương, biên tập, ấn hành 68 tác phẩm thơ/văn (từ 1995 -2017)
Chánh Giám khảo giải Truyện ngắn Diễn đàn vietno (Việt- Na Uy) 2006.

GHI NHẬN THÊM:
Có tên trong Tác Giả Việt Nam/Vietnamese Authors/Lê BẢo Hoàng/Sóng Văn Magazine 2005/ Nhân Ảnh Tái Bản, Canada 2006.

http://www.thewriterpost.net/twp_v5_double_issue.htm
http://www.thewriterpost.net/author_songnhi.htm
http://www.art2all.net/
www.docsu.blogspot.com
http://dactrung.net/tho/tacgiamautu.aspx?MauTu=5
http://songnhicoinguon-thienly.blogspot.com/

Các tác phẩm lưu trữ tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ: http://catalog.loc.gov/
   
Tìm các tác phẩm của Song Nhị tại thư viện Đại Học Cornell:
http://cornell.worldcat.org/search?q=song+nhi&qt=wc_org_cornell&GO=GO
http://cornell.worldcat.org/wcidentities/lccn-nr98-43540

Muốn tìm sách Song Nhi dùng URL này; rồi nhấn vào “Basic Search” và tìm đến (1) title hay tác giả (author); hoặc điền vào "Quick search" phía trên. Rất dễ dùng searching method. http://catalog.loc.gov/