Thành Phố San Jose Tuyên Dương CSTV Cội Nguồn

Written by: Super User
Hits: 3

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 Năm Văn Học Cội Nguồn vào lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11 - 2015 tại nhà hàng Phú Lâm, LS Nguyễn Tâm, Nghị viên, đại diện Ông Thị Truởng Sam Liccardo và Hội đồng TP San Jose trao tặng Ban Điều Hành Cội Nguồn bằng Tuyên Dương về thành tựu đóng góp và phát huy nền văn hóa đa dạng phong phú bằng phong tục và truyền thống Văn Hóa Việt Nam.

Read more