Hai Thế Kỷ Một Tương Phùng

Written by: Super User
Category: Thơ
Hits: 9

 

Mùa Đông về miền Đông
Gặp bao nhiêu bạn cũ
Thấy má ai cũng hồng
Bắt tay mà cứ nhớ 

Nghĩa là gần nhau đây
Là đã xa quá lắm
Trời chia nhau Đông Tây
Mình chia nhau chút ấm 

Nói thế cùng cho vui
Nhìn thấy mỗi nụ cười
Màu hồng xưa còn thắm
Cảm ơn đời còn tươi 

Đời còn tươi, còn đẹp
(ai mới nói với mình)
Nâng ly và uống tiếp
Cạn hết chăng trời xanh? 

Tuổi đang là anh chị
Lòng thì vẫn bé thơ
Ngẩn ngơ hai thế kỷ
Dễ là tình rất xưa? 

Dễ là không dễ mất
Bởi tấm lòng còn thơm
Giống như lòng trái đất
Mãi mãi là tròn vuông! 

Mùa Đông về gặp lại
Từng người thân người thân
Bao chặng đường quan ải
Bỗng dưng mà tận cùng!

Huệ Thu