Viên Kẹo Nhỏ

Written by: Super User
Category: Thơ
Hits: 11

Chỉ một viên kẹo nhỏ

Em ném nhẹ vào anh

Để rồi từ hôm đó

Về thương nhớ loanh quanh


Chỉ là viên kẹo nhỏ

Mà sao cứ cất hoài

Muốn ăn nhưng không nở

Mất rồi biết xin ai?

 

Ngày xưa tìm phò mã

Công chúa phải gieo cầu

Em bây giờ ném kẹo

Anh được rồi tính sao?

 

Em ném viên kẹo ngọt

Vào đời anh hôm nay

Kẹo hóa thành thương nhớ

Biết có nhau ngày mai?

 

**

 

Chỉ  Mình  Anh  Thôi

 

Em chua như trái me xanh

Để anh nhớ- Dẫu răng mình còn ghê

Em như trái ớt cay sè

Bỏng môi rát lưỡi vẫn nghe thơm nồng

Em ngọt như trái cam sành

Cũng vì ngọt, nên chẳng đành đi xa

Em đắng như trái khổ qua

Anh thèm cái vị đắng mà ngon canh

Đắng, cay, chua, ngọt cũng đành

Đừng ai biết đến chỉ mình anh thôi./

 

*Khương Hạ