Chào Mừng Bạn Đọc Đến Với Cội Nguồn

Chào Mừng Bạn Đọc Đến Với Cội Nguồn

 

CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN 

A Non-Profit Public Charity Organization since 2004

P.O. Box 3648 San Jose, CA 95156-3648 

Email: lienlaccoinguon@gmail.com – Tel: (408) 209 0292

Promoting the Literature, Art, and Culture of the Vietnamese Community

  •  

CSTV Cội Nguồn hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tinh thần đời sống Việt Nam, tôn trọng mọi giá trị tinh thần và các đặc thù văn hóa của các cộng đồng bạn.

Khuyến khích các thế hệ Việt Nam tại Hoa Kỳ hòa nhập và tôn trọng những giá trị cao đẹp của của nền văn hóa và đời sống Mỹ quốc; đồng thời duy trì những giá trị tinh hoa của đời sống và văn hóa Việt Nam.

Giới thiệu với cộng đồng thế giới Văn Học Nghệ Thuật, Văn Hóa và nền Văn Hiến năm nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Đối kháng với mọi hình thức văn học và văn hóa phi nhân bản, phi dân tộc. 

Hoạt động cụ thể của CSTVCN được nhằm vào các lãnh vực đối tượng sau đây:

1- Ấn hành, giới thiệu các tác phẩm thơ, văn, nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc và phim ảnh có giá trị nghệ thuật.

2- Tổ chức, bảo trợ các sinh hoạt văn hóa, xã hội có mục đích phục vụ công ích.

3- Chuyển ngữ sang Anh văn các tác phẩm thi văn có giá trị nội dung cao.

4- Trao đổi các tác phẩm văn học, thi ca, báo chí với các tổ chức văn hóa và các thư viện, trường học tại Hoa Kỳ cũng như các nước khác.

5- Tổ chức các buổi họp mặt trao đổi kinh nghiệm sáng tác.

6- Tổ chức hàng năm giải sáng tác thơ văn, nhằm phát hiện và giới thiệu những tài năng mới. 

Kể từ tháng 4- 1995, chính thức đi vào hoạt động, Cội Nguồn đã đón nhận khoảng 200 nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ các bộ môn tại Hoa Kỳ, ở trong nước và các quốc gia khác trên thế giới hưởng ứng tham gia góp mặt trong các sinh hoạt, đóng góp thơ văn cho các tuyển tập; hoặc ủy thác tác phẩm cho Cội Nguồn xuất bản. 

Với tâm hồn thông thoáng phong phú của người văn nghệ sĩ, Cội Nguồn là một tổ chức sinh hoạt thơ văn, không có bất kỳ một ràng buộc nào với thành viên tham gia tổ chức.

Cội Nguồn không có Điều lệ, Nội quy thành văn. Các thành viên không phải đóng nguyệt liễm, niên liễm. Tài chánh của Cội Nguồn nhờ vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên, sự yểm trợ của bạn đọc, thân hữu và mạnh thường quân. 

Cội Nguồn minh định thừa nhận những tác giả có tác phẩm ủy thác cho Cội Nguồn xuất bản; những văn, thi hữu tham gia sinh hoạt, gắn bó liên tục với Cội Nguồn sau 3 năm đương nhiên là thành viên của CSTV/CN.

- Đời sống riêng tư của cá nhân không phản ánh chủ trương hoặc có sự đồng thuận của Cội Nguồn.

- Với chủ trương “Chiêu hiền đãi sĩ”, CSTV/CN hân hoan chào đón các văn nghệ sĩ đến với Cội Nguồn. Bất cứ văn thi hữu nào cũng có thể đến và đi trong tinh thần lễ độ, tương kính của người cầm bút. 

Ban Điều Hành: Sẽ bổ sung trong một phiên họp khoáng đại sẽ được thông báo sau.

Địa Chỉ Giao dịch: CSTV Cội Nguồn P.O.Box 3648 San Jose, CA 95156-3648 USA

Tel : (408) 209 0292.  E-mail: lienlaccoinguon@gmail.com